Disclaimer en privacy statement

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website. Door deze website te bezoeken en/of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Functioneren van deze website

voordekidz.nl stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. voordekidz.nl kan echter niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Informatie op deze website & informatie van derden

voordekidz.nl redigeert de op haar site aangeboden informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van de site. Ondanks de zorg die voordekidz.nl besteedt aan de correcte invoer van gegevens van speelgoed door derden en alle andere informatie op deze site, kunnen onvolkomenheden voorkomen, waardoor voordekidz.nl de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet kan garanderen. voordekidz.nl an dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor eventuele onjuistheden, onvolkomenheden en omissies van gegevens en informatie op deze site. Gebruikers/bezoekers van voordekidz.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de informatie en prijzen zoals deze op voordekidz.nl zijn gepubliceerd, noch kunnen zij rechten ontlenen aan de gevolgen van een eventuele transactie die voortvloeit uit deze informatie. Wanneer je twijfelt over de juistheid van gegevens met betrekking tot producten, vragen wij je om contact met ons op te nemen, zodat wij dit kunnen controleren met de aanbieder van het product. voordekidz.nl bevat (hyper)links en verwijzingen naar websites van derden. De inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen is door voordekidz.nl niet geverifieerd. De verwijzing betekent niet dat voordekidz.nl de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. voordekidz.nl geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites. De informatie en overige inhoud op voordekidz.nl wordt de websitebezoeker uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden.

Persoonsgegevens

Gegevens die gebruikers van deze website opgeven wanneer zij een voordekidz.nl account aanmaken, worden door voordekidz.nl in een database opgeslagen. Deze gegevens worden door voordekidz.nl gebruikt voor:

• Het periodiek versturen van e-mails aan de gebruiker met nieuw aanbod of sale alerts, die voldoen aan de door de gebruiker opgegeven zoekopdracht of interesses.

• Het versturen van periodieke nieuwsbrieven (per e-mail) met betrekking tot nieuws en ontwikkelingen omtrent de website en diensten van voordekidz.nl.

• Het tonen van de gegevens op persoonlijke pagina’s of berichten op voordekidz.nl

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies beschadigen uw computer of de bestanden op je computer niet. Cookies zijn ook niet persoonlijk herleidbaar en bevatten dus geen naam of e-mailadres. Het is alleen een nummer dat helpt om je computer te herkennen.

Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde webpagina vast te leggen.

Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren of dat je wilt dat je browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dien je de instellingen in je browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen we je naar het ‘help’ menu van je browser. Of kijk bij de handige uitleg van de consumentenbond.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

voordekidz.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst, die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van deze website.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

voordekidz.nl kan de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.